บริการวีซ่าจีนออนไลน์

BKK airbooking center

บริการรับยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีนเพื่ออำนวยความสะดวก เปิดบริการมากว่า 16 ปี ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ เชื่อถือได้ สะดวก รวดเร็ว ราคาเป็นกันเอง มีบริการรับ-ส่ง  

star 1. ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายื่นเอง

star 2. ไม่ต้องรอคิวนาน

star 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

star 4. ไม่ต้องลางาน

star 5. มีบริการรับส่งพาสปอร์ต 

star 6. มีบริการถ่ายรูป และ พริ้นต์รูป ตามขนาดรูปที่สถานทูตกำหนด

Photo

ประเภทวีซ่าจีน

ประเภทวีซ่า รายละเอียด ราคา

Single Entry

เข้า 1 ครั้ง / ธรรมดา 

วีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศจีน ครั้งเดียว ธรรมดา 4 – 5 วันทำการ

เริ่มที่ 1,900 บาท

* โปรโมชั่น

Single Entry Express

เข้า 1 ครั้ง / แบบด่วน

วีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศจีน ครั้งเดียว แบบด่วน  2- 3 วันทำการ

เริ่มที่ 3,200 บาท 

Double Entry

เข้า-ออก 2 ครั้ง / ธรรมดา

วีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศจีน 2 ครั้ง แบบธรรรดา 4 -5 วันทำการ

เริ่มที่ 3,200 บาท

* โปรโมชั่น

Double Entry Express

เข้า 2 ครั้ง / แบบด่วน

วีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศจีน 2 ครั้ง แบบด่วน 2 -3 วันทำการ

เริ่มที่ 4,200 บาท 


* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานฑูตฯเท่านั้น 

* Valid for Thai passport only

 ขั้นตอนการยื่นวีซ่ากับ  BKK

ติดต่อเรา

ทางไลน์  24 ชม.
Line ID

Step 1 icon-arrow2 visible-xs

จัดส่งเอกสาร

แมสเซ็นเจอร์ไปรับ
หรือส่งไปรษณีย์

Step 1 icon-arrow2 visible-xs

ยื่นวีซ่า

ยื่นเอกสาร
BKK จัดการให้

Step 1 icon-arrow2 visible-xs

รอรับเล่ม

ทางไปรษณีย์
ทางแมสเซ็นเจอร์

Step 1

“ ไม่ต้องเสียเวลาหลายวัน  มารอยื่นทั้งวัน
  และเสียเวลามารับเล่มอีกวัน ” 

 

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีน